Contact Us

Mailing address:

International Office

North China University of Technology

No.5 Jinyuanzhuang Road

Shijingshan District,100144

Beijing, P.R.China

Fax: +86-10-88803581

Email: fao@ncut.edu.cn

 

Mr. Xiong Jiaquan

Director

Phone: +86-10-88803237

Email: jq_xiong@ncut.edu.cn

 

Ms. Xu Mei

Associate Director for international students affairs

Phone: +86-10-88802206

Email: xumei19810611@yahoo.com.cn

 

Ms. Shen Liying

Coordinator of International Student Affairs

Phone: +86-10-88802805

Email: shen@ncut.edu.cn

 

Ms. Tang Yingjuan

Coordinator of International Relations and International Programs

Phone: +86-10-88803876

Email: tangyj@ncut.edu.cn

 

Ms. Liu Yangchun

Coordinator of Faculty Visiting Abroad and Visa Affairs

Phone: +86-10-88803979

Email: lych@ncut.edu.cn

 

Ms. Fang Ting

Coordinator of International Relations

Phone: +86-10-88801360

Email: fangting@ncut.edu.cn

 

Mr. Zhang Yunxi

Coordinator of Foreign Expert Affairs

Phone: +86-10-88802590

Email: zyx2654@ncut.edu.cn